The Muppet Show Opening Theme (1976)

Black Jack – Gekkouka (2004)

Naruto – Sadness and Sorrow (2002)

The Prince of Tennis – Future (2001)

Ichigo Marshimaro – Ichigo Complete (2005)

Slam Dunk – Kimi Ga Suki da to Sakebitai (1993)

Pani Poni Dash! – Kiiroi Bakansu (2005)

Mobile Police Patlabor – Sono Mama No Kimi de ite (1989)

Jabber Jaw Intro Theme (1978)

Underdog Intro Theme (1964)

Courageous Cat and Minute Mouse Opening Theme (1960)

Blood+ Ending Theme – Kataritsugu Koto (2005)